خزانِ دلِ من

   بیچاره دلم  ،  باز  هوایَش  چو  خزان است    در مَعرضِ بادیست که هر لحظه وزان است    سر  در   گِرُوِ    وَصلِ   رُخِ   لیلیِ   نازیست    لب  در عَطَشِ جُرعه ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up