جوانی

   جوانی عَهدِ نابِ بی خزان است    بهارِ    بی بَدیلِ   عاشقان  است    طلوعش شور و عشق و شادمانیست    غروبش پُر ز غمهای زمان  است                                          ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up