قلبِ تاریخ

   شهیدان جامِ حق را سر کشیدند    بسویِ  عرشِ  خالق   پر  کشیدند    بشد حَک  نامشان  بر قلبِ  تاریخ     نمادِ   عشق    بر   دفتر  کشیدند                                ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up