بندِ عشق

   برفتی و  دلِ  ما  را  شکستی        دَمی بر این دلِ ما دل نبستی            به بندِعشقِ پاکم چون فِتادی                زدی  زنجیرِ بندم ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up