عِطرِ تو

   برگرد و  بیا  ،  که دل  غَمین است هنوز         عِطرِ  تو  فِتاده  بر   جَبین   است   هنوز              از فصل  حَذَر کُن و  ،  ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up