فِقدان

   بُگذار مرا  ، که  با  غمم  سر بکنم        بر حالِ د لم  ، چاره ی دیگر بکنم            رفتی و دوچشمِ من پُر از اشک شده   ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up