گنجه ی بیقراری

   دلم  گنجه ی بیقراری شده        در آمالِ  صُبحِ  بهاری  شده            عَجین گشته با ناله و آه و غم                  همه ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up