مَعشوقِ نازِ من

 دلبری  دارم  که چون  ماهِ  شب است  این دلِ عاشق به شوقش در تب است  میبیرد  هر شب  ز  چشمم  خوابِ  ناز  نامِ  این  مَعشوقِ   نازم    کوکب   است                        شاعر معاصر : داوود ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up