خوانِ دل

   آمدی  تا  مونسِ  جانم  شَوی    مرهَمی  بر زخمِ  پنهانم شَوی    خوانِ دل بَهرت گشودم تا دَمی    در سرایِ عشق  مهمانم شَوی                                      شاعر معاصر : ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up